ขั้นตอนการยื่นเรื่องจดทะเบียน Gas ที่กรมขนส่ง

เจอกันอีกแล้วนะครับชาวAutoyimเรามาต่อจากเรื่องก่อนหน้านี้ เรื่องขั้นตอนการยื่นเรื่องจดทะเบียน Gas ที่กรมขนส่งกันนะครับ

1. เขียนใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถ ติ๊กหน้าช่องเชื้อเพลิง แล้วเขียนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นก๊าซ ในส่วนท้ายคำร้อง เขียนรายการเอกสารที่ยื่น (ให้เขียนเฉพาะที่ขนส่งต้องเก็บไว้ ดังนั้น ข้อ 6 กับ 12 ไม่ต้องเขียน)

2. เขียนเสร็จให้ขับรถไปบริเวณพื้นที่ตรวจสภาพรถก่อน เอาใบคำร้องพร้อมเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให้ จนท.ผู้ตรวจสภาพรถดู จนท.จะเตรียมแบบฟอร์มในส่วนของเค้าแปะหน้าเอกสารของเ ราแล้วทำการตรวจสภาพทั่วไป ได้แก่ ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซในห้องเครื่อง ขูดหมายเลขตัวถังรถ ขูดหมายเลขถังแก๊ส และชั่งน้ำหนักรถใหม่ หากไม่มีปัญหาใดๆ จนท.ผู้ตรวจจะเอาแถบกระดาษกาวที่ขูดหมายเลขตัวถังรถกับถังแก๊สไปแปะในแบบฟอร์มของเค้าแล้วเขียนผลการตรวจ เสร็จแล้ว จนท.จะคืนเอกสารให้เราไปยืนที่ช่องตรวจสภาพรถยนตร์

ติดแก๊ส : ยกเลิก LPG ดีจริงหรือ ? [T-NEWS]

3. ไปช่องตรวจสภาพรถยนตร์ ยื่นเอกสารให้ จนท. ทำการแก้ข้อมูลทะเบียนรถในคอมพิวเตอร์ตามที่ จนท.ผู้ตรวจสภาพเขียนมา เสร็จแล้ว จนท.จะคืนเอกสารให้เราไปช่องรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงส ภาพรถยนตร์

4. ไปช่องรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตร์ จนท.จะแก้ไขข้อมูลในสมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถ และให้ผู้ยื่นเรื่องชำระค่าดำเนินการตามนี้
– หน้ารายการจดทะเบียน ในช่องเชื้อเพลิงขีดฆ่าคำว่าเบนซิน แล้วเขียนใหม่เป็น LPG เขียนหมายเลขถังแก๊สเพิ่ม แล้วเขียนน้ำหนักที่ชั่งใหม่ (ขีดฆ่าของเดิม) มีลายเซนต์นายทะเบียนขนส่งกำกับ
– หน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ บันทึกวัน เดือน ปี ที่ขอเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง พร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าดำเนินการ มีลายเซนต์นายทะเบียนขนส่งกำกับ
– ชำระค่าดำเนินการ ได้แก่ ค่าคำขอ 5 บาท ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเ บียน (ใช้ก๊าซ) 50 บาท และค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท รวมทั้งสิ้น 105 บาท

5. รอรับสมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถคืนพร้อมใบเสร็จรับเงิน ค่าดำเนินการ อย่าลืมขอบัตร “รถใช้ก๊าซ”  คืนด้วย

ป.ล. ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเฉพาะ สนง.ขนส่งที่ไปยื่นเรื่อง โปรดอย่านำไปอ้างอิงว่าขนส่งทุกที่ต้องเหมือนกันนะครับ เท่าที่ทราบบางที่ยังไม่เคยมีเจ้าของรถไปยื่นเรื่อง จนท.เลยไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับเรื่องเปลี่ยน เชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซ

ยกเลิกจดทะเบียนรถติดแก๊ส LPG

————————–

– บทความ “ขั้นตอนการยื่นเรื่องจดทะเบียน Gas ที่กรมขนส่ง” ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่ www.autoyim.com วันที่ 15/6/2013

เขียนโดย ท็อป Autoyim.com
– ภาพประกอบจาก: Google.com
สามารถนำบทความไปใช้ได้ โดยต้องให้ credit backlink กลับมาที่บทความนี้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขั้นตอนการยื่นเรื่องจดทะเบียน Gas ที่กรมขนส่ง