"อันนี้ของจริง...มอเตอร์ไซค์สุดรักของ "โตโน่" ที่อยู่คู่กายคู่ใจกันมาโดยตลอดถึงทุกวันนี้..มีรุ่นไหนบ้าง..!!"อันนี้ของจริง...มอเตอร์ไซค์สุดรักของ "โตโน่" ที่อยู่คู่กายคู่ใจกันมาโดยตลอดถึงทุกวันนี้..มีรุ่นไหนบ้าง..!!

"ต้องนี้เลยเข็มขัด ประหยัดเงิน ดูเพลินๆเหมือนเส้นละพัน ทำจากยางรถมอเตอร์ไซค์..มีวิธีการทำ..!!"ต้องนี้เลยเข็มขัด ประหยัดเงิน ดูเพลินๆเหมือนเส้นละพัน ทำจากยางรถมอเตอร์ไซค์..มีวิธีการทำ..!!